چشم انداز دانش سیاسی در ایران , 2013-09-25

عنوان : ( بازنگری درس های تاریخ‌پایه در دوره کارشناسی علوم سیاسی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه درسی رشته علوم سیاسی، دست کم متعلق به دو دهه پیش است. با درنظرگرفتن ماهیت بسیار سیّال سیاست، میتوان بر این نظر اجماع یافت که اکنون زمان بررسی ژرف کاوانه و تحول بنیادین درسها، فرارسیده است. هدف از بازنگریِ برنامه درسی دوره کارشناسی علوم سیاسی، کمک به بهبود جایگاه علم سیاست در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور از طریق تربیت کارشناسان مورد نیاز است. گروه‌بندی دروس دوره کارشناسی علوم سیاسی چنین است: مسائل ایران، جامعهشناسی سیاسی، اندیشه سیاسی، روابط بین الملل، سیاست و حکومت منطقه ای، مبانی سیاست، مسایل حقوقی، و مسایل اقتصادی.

کلمات کلیدی

, علوم سیاسی, بازنگری دروس, درس های تاریخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040351,
author = {خلیلی, محسن},
title = {بازنگری درس های تاریخ‌پایه در دوره کارشناسی علوم سیاسی},
booktitle = {چشم انداز دانش سیاسی در ایران},
year = {2013},
location = {قم, ايران},
keywords = {علوم سیاسی، بازنگری دروس، درس های تاریخ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازنگری درس های تاریخ‌پایه در دوره کارشناسی علوم سیاسی
%A خلیلی, محسن
%J چشم انداز دانش سیاسی در ایران
%D 2013

[Download]