اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-01-30

عنوان : ( بررسی اثر سم دیازینون و مکمل غذایی کلسیم بر روی تراکم بافت استخوان بر اساس مطالعات رادیوگرافی )

نویسندگان: میترا حقایقی رودی , رویا لاری , ناصر مهدوی شهری , مسعود فریدونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: دیازینون یکی از سموم ارگانوفسفره است که به طور گسترده برای کنترل آفات در مزارع کشاورزی و باغات به کار می رود. دیازینون به آسانی از طریق روده، سیستم تنفسی و پوست جذب می شود. اثرات سمی دیازینون از طریق مهار آنزیم استیل کولین استراز-آنزیمی که برای عملکرد صحیح سیستم عصبی ضروری است صورت می گیرد. ...

کلمات کلیدی

, بافت استخوان, دیازینون, سیستم آنتی اکسیدان, ارگانوفسفره, موش صحرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040407,
author = {حقایقی رودی, میترا and لاری, رویا and مهدوی شهری, ناصر and فریدونی, مسعود},
title = {بررسی اثر سم دیازینون و مکمل غذایی کلسیم بر روی تراکم بافت استخوان بر اساس مطالعات رادیوگرافی},
booktitle = {اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بافت استخوان، دیازینون، سیستم آنتی اکسیدان، ارگانوفسفره، موش صحرایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سم دیازینون و مکمل غذایی کلسیم بر روی تراکم بافت استخوان بر اساس مطالعات رادیوگرافی
%A حقایقی رودی, میترا
%A لاری, رویا
%A مهدوی شهری, ناصر
%A فریدونی, مسعود
%J اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]