اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-01-30

عنوان : ( بررسی اثر سم دیازینون و مکمل غذایی کلسیم بر روی تغییرات غضروف صفحه رشد اپی فیزی بر اساس مطالعات بافت شناسی )

نویسندگان: میترا حقایقی رودی , رویا لاری , ناصر مهدوی شهری , مسعود فریدونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: دیازینون یکی از مهم ترین ارگانوفسفره ها است که به عنوان حشره کش در کشاورزی و صنعت استفاده می شود. کاربرد دیازینون در مزارع برنج، نیشکر، ذرت، تنباکو، سیب زمینی و باغ های میوه است. سموم کشاورزی از مخرّب ترین مواد آلوده کننده ی محیط زیست هستند. این سم قادر به تولید رادیکال های آزاد و اختلال در سیستم آنتی اکسیدان بدن است. اثرات سمی دیازینون از طریق مهار آنزیم استیل کولین استراز سیستم عصبی صورت می گیرد. این سم باعث تخریب بافت های بدن می شود. ...

کلمات کلیدی

, غضروف صفحه رشد اپی فیزی, دیازینون, ارگانوفسفره, موش صحرایی, سیستم آنتی اکسیدان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040408,
author = {حقایقی رودی, میترا and لاری, رویا and مهدوی شهری, ناصر and فریدونی, مسعود},
title = {بررسی اثر سم دیازینون و مکمل غذایی کلسیم بر روی تغییرات غضروف صفحه رشد اپی فیزی بر اساس مطالعات بافت شناسی},
booktitle = {اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {غضروف صفحه رشد اپی فیزی، دیازینون، ارگانوفسفره، موش صحرایی، سیستم آنتی اکسیدان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سم دیازینون و مکمل غذایی کلسیم بر روی تغییرات غضروف صفحه رشد اپی فیزی بر اساس مطالعات بافت شناسی
%A حقایقی رودی, میترا
%A لاری, رویا
%A مهدوی شهری, ناصر
%A فریدونی, مسعود
%J اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]