جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (1392), شماره (20), سال (2013-9) , صفحات (21-42)

عنوان : ( تحلیل مکانیابی جایگاههای سوخت CNG در شهر مشهد با استفاده از مدل AHP در GIS )

نویسندگان: عزت الله مافی , محمد قاسمی خوزانی , سلمان حیاتی , روح الله خیام پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وقوع انقلاب صنعتی، شهرها به طور ناموزون شروع به توسعه یافتند، فضاهای باز شهری ناپدید شدند، مسائل حاد بهداشتی، آموزشی، مسکن و اشتغال در شهرهای پرجمعیت به وجود آمد و تعادل در روابط اجتماعی و انسانی بین ساکنان شهری بهم خورد. با افزایش جمعیت شهرها، بحث توزیع فضایی مناسب خدمات شهری دارای اهمیت زیادی شد. با افزایش استفاده از وسایل نقلیه موتوری، بحث مکانیابی جایگاههای سوخت رسانی به این وسایل نقیله در شهرها مورد توجه قرار گرفت. پراکنش نامناسبمکانی جایگاههای سوخت گاز طبیعی در شهرها از جمله مشکلاتی است که ذهن بسیاری از محققان مسائل شهری را به خود مشغول نموده است. موقعیت مکانی نیز از مهمترین عوامل موثردر موقعیت یک جایگاه محسوب می شود و منجر به کسب درآمد بیشتر برای آنها و ارائه خدمات مناسبتر برای استفاده کنندگان با حداقل هزینه های ممکن می شود. هدف کلی این تحقیق شناخت و ارزیابی وضع موجود توزیع مراکز جایگاههای سوخت رسانی و ارزیابی مکانیابی این جایگاهها در سطح شهر مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در راستای توزیع عادلانه خدمات و ارتقائ رفاه جامعه و شهروندان می باشد. بنابراین در این پژوهش به بررسی تمامی ایستگاههای گاز طبیعی از لحاظ وضعیت مکانیابی بر اساس چهار شاخص مطلوبیت، سازگاری، ظرفیت و دسترسی در مدل AHP با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) پراخته شده است.

کلمات کلیدی

, جایگاه سوخت گاز طبیعی (CNG), سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS), مدل AHP, شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040431,
author = {عزت الله مافی and قاسمی خوزانی, محمد and حیاتی, سلمان and خیام پور, روح الله},
title = {تحلیل مکانیابی جایگاههای سوخت CNG در شهر مشهد با استفاده از مدل AHP در GIS},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2013},
volume = {1392},
number = {20},
month = {September},
issn = {2008-1391},
pages = {21--42},
numpages = {21},
keywords = {جایگاه سوخت گاز طبیعی (CNG)، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مدل AHP، شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مکانیابی جایگاههای سوخت CNG در شهر مشهد با استفاده از مدل AHP در GIS
%A عزت الله مافی
%A قاسمی خوزانی, محمد
%A حیاتی, سلمان
%A خیام پور, روح الله
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2013

[Download]