دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها , 2014-02-25

عنوان : ( ارائه مدل مکانیابی تصادفی تسهیلات با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی )

نویسندگان: علی قلی نژاد دوین , حمیدرضا کوشا , سعید فیاض ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین مکان تسهیلاتی نظیر کارخانه ها یا انبارها برای هر سازمان یک تصمیم مهم و استراتژیک است. هزینه‌های حمل و نقل که غالبا بخش عمده ای از قیمت کالای عرضه شده را تشکیل می دهد، تابعی از محل طرح های مذکور میباشد. برای تعیین مکان بهینه این طرحها، روشهای گوناگونی تاکنون ارائه شده است که عموما به صورت معین (غیرتصادفی) میباشند. در واقعیت و در برخورد با شرایط دنیای واقعی، قطعی درنظر گرفتن پارامترهای تاثیرگذار منجر به ایجاد نتایجی خلاف انتظار میگردد. در این پژوهش ضمن معرفی این الگوریتمهای معین، تلاش خواهد شد تا براساس مدلهای موجود، مدل تصادفی مساله مکانیابی را بررسی کنیم. در این راستا از برنامه ریزی تصادفی و همچنین برنامه ریزی با محدودیت های تصادفی بکار گرفته شده است. برای این منظور با استفاده از برنامه ریزی تصادفی و همچنین با بکارگیری روش برنامه ریزی با قیود تصادفی، مدل تصادفی را به مدل معین تبدیل می نماییم که قابل حل با بکارگیری آخرین الگوریتم و یا روشهای برنامه ریزی استاندارد می باشد.

کلمات کلیدی

, مساله مکانیابی, مکانیابی تصادفی, مدلسازی تصادفی, قیود تصادفی, الگوریتمهای فراابتکاری, سطح خدمت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040433,
author = {علی قلی نژاد دوین and کوشا, حمیدرضا and سعید فیاض},
title = {ارائه مدل مکانیابی تصادفی تسهیلات با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {مساله مکانیابی، مکانیابی تصادفی، مدلسازی تصادفی، قیود تصادفی، الگوریتمهای فراابتکاری، سطح خدمت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدل مکانیابی تصادفی تسهیلات با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی
%A علی قلی نژاد دوین
%A کوشا, حمیدرضا
%A سعید فیاض
%J دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2014

[Download]