هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( تأثیر شیب پنل‏های فتوولتاییک بر میزان تابش دریافتی از خورشید (مطالعه موردی: شهر مشهد) )

نویسندگان: زهرا طاهری , محمدحسین عباسپور فرد , محمد طبسی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، شیب بهینه نصب پنلهای فتوولتاییک برای شهر مشهد با عرض جغرافیایی 16 و به کمک دادههای تابش اداره هواشناسی مشهد به دست آمد. نتایج نشان داد در شهر مشهد، نصب Liu & Jordan مدل ریاضی پنل خورشیدی با زاویهی ثابت 30 درجه رو به جنوب باعث می شود میزان تابش دریافتی سالیانه از خورشید، 8 درصد نسبت به تابش افقی افزایش یابد. با تغییر فصلی شیب پنل ( 4 بار در سال)، این افزایش به 11 درصد خواهد رسید که در این حالت تقریباً بیشترین میزان تابش ممکن جذب خواهد شد.

کلمات کلیدی

, انرژی خورشیدی, پنل فتوولتاییک, شدت تابش, شیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040446,
author = {طاهری, زهرا and عباسپور فرد, محمدحسین and طبسی زاده, محمد},
title = {تأثیر شیب پنل‏های فتوولتاییک بر میزان تابش دریافتی از خورشید (مطالعه موردی: شهر مشهد)},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {انرژی خورشیدی، پنل فتوولتاییک، شدت تابش، شیب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر شیب پنل‏های فتوولتاییک بر میزان تابش دریافتی از خورشید (مطالعه موردی: شهر مشهد)
%A طاهری, زهرا
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A طبسی زاده, محمد
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]