اندیشه نوین دینی, دوره (9), شماره (34), سال (2013-12) , صفحات (47-68)

عنوان : ( تحلیل ملا صدرا از امکان ارتباط انسان با عالم غیب بر اساس ارتباط با ملائکه )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی , حسن شکراللهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اندیشة دینی، جهان هستی به دو بخش شهود و غیب تقسیم می‌شود. یکی از مسائل اساسی، امکان ارتباط این دو بخش، به‌ویژه ارتباط انسان با عالم غیب است. از آنجا که یکی از مصادیق غیب ملائکه است، می‌توان امکان ارتباط انسان (غیر پیامبران) با عالم غیب را ازطریق امکان ارتباط او با ملائکه جستجو و اثبات کرد؛ که ما در این مقاله به‌دنبال آن هستیم. دراین‌باره ادلة عقلی بر امکان و ادلة نقلی بر وقوع و درنتیجه بر امکان این ارتباط دلالت می‌کند. ازنظر عقلی، به‌دلیل نوع خلقت و بُعد روحی وجود انسان که مجرد و ملکوتی و هم‌سنخ ملائکه است، این ارتباط ممکن می‌شود. ازنظر نقلی نیز، آیات مربوط به مکالمة حضرت مریم، و ساره، همسر حضرت ابراهیم با ملائکه، و ... و روایات مربوط به تمثّل ملائکه در جنگ بدر و اُحد به‌صورت مؤمنان جنگجو، و روایات تحدیث ملائکه با حضرت زهرا و ائمه(ع) و ... این مسئله را اثبات می‌کنند.

کلمات کلیدی

, غیب, انسان, ملائکه, ارتباط, ملاصدرا, تمثّل, تحدیث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040474,
author = {مرتضوی, سیدمحمد and شکراللهی, حسن},
title = {تحلیل ملا صدرا از امکان ارتباط انسان با عالم غیب بر اساس ارتباط با ملائکه},
journal = {اندیشه نوین دینی},
year = {2013},
volume = {9},
number = {34},
month = {December},
issn = {2008-9481},
pages = {47--68},
numpages = {21},
keywords = {غیب، انسان، ملائکه، ارتباط، ملاصدرا، تمثّل، تحدیث},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ملا صدرا از امکان ارتباط انسان با عالم غیب بر اساس ارتباط با ملائکه
%A مرتضوی, سیدمحمد
%A شکراللهی, حسن
%J اندیشه نوین دینی
%@ 2008-9481
%D 2013

[Download]