هشتمین کنگر ملی مهندسی ماشین های کشاورزی(بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( طراحی و پیاده سازی نرم افزار تعیین مشخصه های فیزیکی محصولات کشاورزی )

نویسندگان: حسن مسعودی , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابعاد هندسی، شکل و رنگ محصولات کشاورزی از جمله پارامترهایی هستند که توسط ماشین بینایی قابل تشخیص هستند. یک سیستم ماشین بینایی شامل واحد تصویربرداری، واحد پردازش تصاویر و واحد نمایش اطلاعات است. نرم افزار های کامپیوتری مسئولیت اصلی پردازش تصاویر و نمایش اطلاعات را بر عهده دارند. در این تحقیق یک الگوریتم برای پردازش تصاویر محصولات کشاورزی و استخراج مشخصه های فیزیکی آنها شامل طول، عرض و سطح تصویر ارائه شد. الگوریتم ارائه شده شامل سه مرحله اصلی (پردازش ستونی، پردازش سطری و استخراج ویژگی های هندسی محصول) است. این الگوریتم با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک پیاده سازی شد. نرم افزار طراحی شده دارای دو پنجره اصلی و پنجره تنظیمات است که کار با آن را برای کاربر تسهیل می نماید. با استفاده از نرم افزار طراحی شده می توان مشخصه های فیزیکی محصولات مختلف شامل طول، عرض و سطح تصویر را بدست آورده و هیستوگرام های مقادیر رنگی R و G و B را ترسیم نمود. در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد نرم افزار طراحی شده از تصاویر هندوانه رقم چارلستون گری استفاده شد. دقت این نرم افزار در تعیین طول، عرض و سطح تصویر این رقم از هندوانه به ترتیب 95/98 ، 76/98 و 65/97 درصد بدست آمد.

کلمات کلیدی

, پردازش تصویر, محصولات کشاورزی, مشخصه های فیزیکی, نرم افزار کامپیوتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040497,
author = {حسن مسعودی and روحانی, عباس},
title = {طراحی و پیاده سازی نرم افزار تعیین مشخصه های فیزیکی محصولات کشاورزی},
booktitle = {هشتمین کنگر ملی مهندسی ماشین های کشاورزی(بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پردازش تصویر، محصولات کشاورزی، مشخصه های فیزیکی، نرم افزار کامپیوتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و پیاده سازی نرم افزار تعیین مشخصه های فیزیکی محصولات کشاورزی
%A حسن مسعودی
%A روحانی, عباس
%J هشتمین کنگر ملی مهندسی ماشین های کشاورزی(بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]