مطالعات قدرت نرم, دوره (3), شماره (9), سال (2013-10) , صفحات (9-40)

عنوان : ( نقش‌های ملی و پیدایش قدرت‌نرم: تحلیل کمی گفتارها/نوشتارهای مقام‌معظم‌رهبری(1368-1388) )

نویسندگان: حسین جعفرزاده بهابادی , محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله‌ی پیش‌ِرو کوشش می‌شود با تحلیل کمّی گفتارها و نوشتارهای مقام‌معظم‌رهبری، به تفسیری از بسامدِ شمارش‌های به‌دست‌آمده از مفاهیم هشت‌گانه‌ی نقش‌ملّی، دست یافته شود. شمارش فراوانی‌‌ها، بیانگر وجود هشت نقش‌ملی است‌که به‌ترتیب، عبارت‌اند از: مدافع اسلام(438)، ضدّیت با امپریالیسم(272)، سنگر انقلاب/ رهایی‌بخش(246)، توسعه‌ی‌داخلی(214)، دولت‌سرمشق(194)، رهبر و حافظ منطقه(147)، مبارزه باصهیونیسم(150)، دولت مستقل(120). به‌نظر می‌رسد فراوانیِ نقش‌های ملّی برگرفته از ایدئولوژی اسلامی، نشانگر استوارشدن سیاست‌خارجی ایران بر قدرت‌نرم است که در آمیزش با قدرت سخت، امکانِ پدیدارشدن قدرت هوشمند را فراهم آورده است.

کلمات کلیدی

, قدرت‌نرم, نقش‌های‌ملی, سیاست‌خارجی, ایران, مقام‌معظم‌رهبری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040511,
author = {جعفرزاده بهابادی, حسین and خلیلی, محسن},
title = {نقش‌های ملی و پیدایش قدرت‌نرم: تحلیل کمی گفتارها/نوشتارهای مقام‌معظم‌رهبری(1368-1388)},
journal = {مطالعات قدرت نرم},
year = {2013},
volume = {3},
number = {9},
month = {October},
issn = {2322-5580},
pages = {9--40},
numpages = {31},
keywords = {قدرت‌نرم، نقش‌های‌ملی، سیاست‌خارجی، ایران، مقام‌معظم‌رهبری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش‌های ملی و پیدایش قدرت‌نرم: تحلیل کمی گفتارها/نوشتارهای مقام‌معظم‌رهبری(1368-1388)
%A جعفرزاده بهابادی, حسین
%A خلیلی, محسن
%J مطالعات قدرت نرم
%@ 2322-5580
%D 2013

[Download]