سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , 2014-03-03

عنوان : ( جداسازی باکتری های دارای فعالیت سلولازی از دستگاه گوارش لارو سوسک سرشاخه خوار Osphranteria coerulescens )

نویسندگان: آتوسا هاتفی , علی مخدومی , امید میرشمسی کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش فعالیت های صنعتی موجب بالا رفتن نیاز به سوخت های ارزان، تجدید پذیر و سازگار با محیط زیست گردیده است. کارایی تولید و قیمت سوخت های زیستی تولید شده توسط میکروارگانیزم ها وابستگی مستقیمی به نوع سوبسترای مورد مصزف دارد. سلولز به عنوان یک سوبسترای ارزان و فراوان گزینه مناسبی در جهت تولید سوخت های زیستی توسط میکروازگانیزم ها است. شناسایی باکتری های مولد آنزیم سلولاز شناسایی میکروارگانیزم های با قابلیت تبدیل سلولز ارزان قیمت به ترکیبات قابل مصرف سایر میکرئارگانیزمها در موفقیت تولید سوخت های زیستی نقش بسیار مهمی دارد. در این پژوهش تعداد 50 سویه از میکروارگانیزم های دستگاه گوارش لارو سوسک سرشاخه خوار Osphranteria coerulescens جهت شناسایی باکتری های سلولیتیک جداسازی و با انجام تست کیفی سویه های واجد فعالیت سلولازی شناسایی گردید.سویه های منتخب شامل 17 سویه میله ای ، 28 سویه کروی و 5 سویه رشته ای بوده است. 24 سویه گرم مثبت و 26 سویه گرم منفی بوده است. تعداد پنج سویه واجد فعالیت سلولازی بودند. این سویه ها یک باسیل گرم مثبت، دو کوکسی گرم منفی و دو باسیل گرم منفی بوده است. بررسی کمی تولید آنزیم در سویه های مذکور و بهینه سازی شرایط تولید در حال انجام می باشد.

کلمات کلیدی

, سوخت زیستی, سلولز, سلولاز, Osphranteria coerulescens
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040514,
author = {هاتفی, آتوسا and مخدومی, علی and میرشمسی کاخکی, امید},
title = {جداسازی باکتری های دارای فعالیت سلولازی از دستگاه گوارش لارو سوسک سرشاخه خوار Osphranteria coerulescens},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سوخت زیستی، سلولز، سلولاز، Osphranteria coerulescens},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی باکتری های دارای فعالیت سلولازی از دستگاه گوارش لارو سوسک سرشاخه خوار Osphranteria coerulescens
%A هاتفی, آتوسا
%A مخدومی, علی
%A میرشمسی کاخکی, امید
%J سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
%D 2014

[Download]