پیشرفت های حسابداری, دوره (5), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (25-44)

عنوان : ( بررسی میزان موافقت استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی با تفاوت‌های بین استانداردهای حسابداری ملی و بین‌المللی )

نویسندگان: محمدجواد ساعی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , صادق حسن زاده کوجو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق بررسی نظر استفاده کنندگان صورت‌های مالی درباره‌ی تفاوتهای عمده‌ی استانداردهای ملی و بین المللی حسابداری بوده است. نتایج نشان می دهد که تنها در سه مورد تمامی افراد با تفاوت‌های موجود موافقند. در سایر موارد حداقل یک گروه مخالف وجود دارد که از نظر آماری در گروه‌های مدیران، حسابرسان و سرمایه‌گذاران، به ترتیب چهار، نه و دو مورد اهمیت دارند. از یافته‌های تحقیق استنباط می‌شود که فرآیند نظرخواهی اثربخش نمی‌باشد. از این رو پیشنهاد می شود که مکانیزم کاراتری مانند اطلاع‌رسانی گسترده‌تر، مکاتبه با مراکز حرفه‌ای و دانشگاهی، پیگیری دریافت پاسخ و گزارش عمومی نظرات دریافت شده، بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ هم‌چنین در مواردی که درباره‌ی تفاوت احتمالی موجود در بیانیه‌ی پیشنهادی نظر ممتنعی دریافت شده، مفاد استانداردهای بین المللی در اولویت قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, استانداردهای ملی حسابداری, استانداردهای بین المللی حسابداری, هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری, نظرخواهی عمومی, بورس اوراق بهادار تهران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040521,
author = {ساعی, محمدجواد and باقرپور ولاشانی, محمدعلی and حسن زاده کوجو, صادق},
title = {بررسی میزان موافقت استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی با تفاوت‌های بین استانداردهای حسابداری ملی و بین‌المللی},
journal = {پیشرفت های حسابداری},
year = {2014},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-9988},
pages = {25--44},
numpages = {19},
keywords = {استانداردهای ملی حسابداری، استانداردهای بین المللی حسابداری، هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری، نظرخواهی عمومی، بورس اوراق بهادار تهران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان موافقت استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی با تفاوت‌های بین استانداردهای حسابداری ملی و بین‌المللی
%A ساعی, محمدجواد
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A حسن زاده کوجو, صادق
%J پیشرفت های حسابداری
%@ 2008-9988
%D 2014

[Download]