نوزدهمین همایش ملی کامپیوتر , 2014-03-04

عنوان : ( کنترل ازدحام مبتنی بر عامل متحرک با تشخیص زود هنگام در شبکه های خوشه بندی شده )

نویسندگان: ساناز سالک اصفهانی , سیدامین حسینی سنو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با گسترش روز افزون شبکه های کامپیوتری، ارسال و دریافت داده ها افزایش یافته است. در شبکه های سیار اقتضایی با توجه به متحرک بودن گره ها و محدود بودن منابع، بر اثر ازدحام بسته های داده از بین می روند. ارسال مجدد این بسته ها نیازمند صرف وقت و هزینه مجدد است. این هزینه ها شامل مصرف انرژی و پهنای باند می باشد و موجب عدم استفاده بهینه از پهنای باند و انرژی می شود. این شبکه ها نیازمند کنترل ازدحام جهت صرفه جویی در منابع هستند. روشهای زیادی جهت کترل ازدحام ارائه دادهشدند. ما در این مقاله روش کنترل ازدجام مبتنی بر عامل متحرک در شبکه های خوشه بندی شده سیار اقتضایی را ارائه می دهیم.نتایج شبیه سازی نشان می دهدکه این روش میزان سزبار، میانگین تاخیر انتها به انتهای آن کاهش و نسبت تحویل بسته ها را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, کنترل ازدحام, عامل متحرک, شبکه های سیار اقتضایی, تشخیص زود هنگام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040543,
author = {ساناز سالک اصفهانی and حسینی سنو, سیدامین},
title = {کنترل ازدحام مبتنی بر عامل متحرک با تشخیص زود هنگام در شبکه های خوشه بندی شده},
booktitle = {نوزدهمین همایش ملی کامپیوتر},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنترل ازدحام، عامل متحرک، شبکه های سیار اقتضایی، تشخیص زود هنگام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل ازدحام مبتنی بر عامل متحرک با تشخیص زود هنگام در شبکه های خوشه بندی شده
%A ساناز سالک اصفهانی
%A حسینی سنو, سیدامین
%J نوزدهمین همایش ملی کامپیوتر
%D 2014

[Download]