اندیشه آماری, دوره (34), شماره (1), سال (2012-12) , صفحات (1-19)

عنوان : ( داده کاوی در R با استفاده از بسته Rattle )

نویسندگان: روح اله حسینی , مجید سرمد , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سعی شده است ضمن معرفی مختصری از مفاهیم، روش ها و الگوریتم های داده کاوی، داده کاوی در نرم افزار آماری R با استفاده از بسته Rattle را ارائه نماییم. بسته Rattle فضای گرافیکی مناسب را برای انجام برخی از روش ها و الگوریتم ها، بدون نیاز به برنامه نویسی فراهم می کند. برخی از بخش های آن ضمن مثال، شرح داده خواهد شد.

کلمات کلیدی

, داده کاوی, خوشه بندی, درخت تصمیم, قواعد پیوند, ماشین بردار پشتیبان, R, Rattle
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040544,
author = {حسینی, روح اله and سرمد, مجید and جباری نوقابی, مهدی},
title = {داده کاوی در R با استفاده از بسته Rattle},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2012},
volume = {34},
number = {1},
month = {December},
issn = {1026-8944},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {داده کاوی، خوشه بندی، درخت تصمیم، قواعد پیوند، ماشین بردار پشتیبان، R، Rattle},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T داده کاوی در R با استفاده از بسته Rattle
%A حسینی, روح اله
%A سرمد, مجید
%A جباری نوقابی, مهدی
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2012

[Download]