تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , 2014-03-05

عنوان : ( برنامه فلسفه برای کودکان با استفاده از داستان های متون دینی )

نویسندگان: ابوالفضل غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه 1960، لیپمن متوجه شد....

کلمات کلیدی

, فلسفه برای کودکان, مضامین فلسفی, قصه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040548,
author = {غفاری, ابوالفضل},
title = {برنامه فلسفه برای کودکان با استفاده از داستان های متون دینی},
booktitle = {تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش},
year = {2014},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {فلسفه برای کودکان، مضامین فلسفی، قصه های قرآنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه فلسفه برای کودکان با استفاده از داستان های متون دینی
%A غفاری, ابوالفضل
%J تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
%D 2014

[Download]