اولین همایش ملی مهاجرت - نظم و امنیت , 2011-03-13

عنوان : ( تحلیلی از رابطه بین وضع مهاجرت های داخلی و نرخ بیکاری در استانهای مختلف کشور )

نویسندگان: محمد قاسمی خوزانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هنگامی که در کشوری توسعه اقتصادی اغاز می گردد، مهاجرت داخلی عنصر مهمی در رشد جمعیت آن کشور محسوب میگردد.

کلمات کلیدی

, مهاجرت داخلی, مهاجر فرست, مهاجر پذیر, بیکاری, اشتغال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040550,
author = {قاسمی خوزانی, محمد},
title = {تحلیلی از رابطه بین وضع مهاجرت های داخلی و نرخ بیکاری در استانهای مختلف کشور},
booktitle = {اولین همایش ملی مهاجرت - نظم و امنیت},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مهاجرت داخلی، مهاجر فرست، مهاجر پذیر، بیکاری، اشتغال.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیلی از رابطه بین وضع مهاجرت های داخلی و نرخ بیکاری در استانهای مختلف کشور
%A قاسمی خوزانی, محمد
%J اولین همایش ملی مهاجرت - نظم و امنیت
%D 2011

[Download]