تحقیقات منابع آب ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (61-74)

عنوان : ( تغییرات پیش بینی شده در بارش های فرین مشهد طی قرن بیستم و یکم )

نویسندگان: منصوره کوهی , ایمان بابائیان , محمد موسوی بایگی , علیرضا فریدحسینی , لیلی خزانه داری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش بینی تغییرات در رویدادهای فرین ناشی از گرمایش جهانی و تغییر اقلیم در ارزیابی اثرات بالقوه بر بخش های مختلف مانند آب، کشاورزی و مدیریت سامانه های جمع آوری آب شهری بسیار مهم است.

کلمات کلیدی

, مدل گردش عمومی جو, اقیانوس, نمایه های فرین, مشهد, ریزمقیاس کردن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040570,
author = {کوهی, منصوره and ایمان بابائیان and موسوی بایگی, محمد and فریدحسینی, علیرضا and لیلی خزانه داری},
title = {تغییرات پیش بینی شده در بارش های فرین مشهد طی قرن بیستم و یکم},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2013},
volume = {9},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-2347},
pages = {61--74},
numpages = {13},
keywords = {مدل گردش عمومی جو، اقیانوس، نمایه های فرین، مشهد، ریزمقیاس کردن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات پیش بینی شده در بارش های فرین مشهد طی قرن بیستم و یکم
%A کوهی, منصوره
%A ایمان بابائیان
%A موسوی بایگی, محمد
%A فریدحسینی, علیرضا
%A لیلی خزانه داری
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2013

[Download]