دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2014-01-27

عنوان : ( مکانیابی خودروهای خدمات اضطراری با هدف بیشینه سازی پوشش مورد انتظار )

نویسندگان: رؤیا داودی , فرزاد دهقانیان , محمدعلی پیرایش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مسأله مکانیابی خودروهای خدمات اضطراری مورد نظر می باشد. بسیاری از مطالعات پیشین در این زمینه با فرض این که هر حادثه نیازمند یک خودروی امدادی می باشد، صورت گرفته است. اما با توجه به این واقعیت که در برخی از موقعیت های اضطراری به بیش از یک خودروی امدادی نیاز است، لزوم بررسی بیشتر این دسته از مسائل مشخص می گردد. بدین منظور در مقاله حاضر برای واقعی تر ساختن مدل، امکان اختصاص بیش از یک خودروی امدادی به تقاضاها در نظر گرفته شده است. از این رو برای محاسبه احتمال در دسترس بودن خودروهای امدادی از سیستم صف با ورود گروهی استفاده شده است. در ادامه یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح با هدف بیشینه سازی پوشش مورد انتظار ارائه شده است. به کمک این مدل مکان های بهینه قرار گیری تسهیلات و همچنین تعداد بهینه خودروهای امدادی در هر تسهیل تعیین می-گردد. در نهایت یک مثال عددی برای مکانیابی ایستگاههای خودروهای خدمات اضطراری گاز شهری طراحی شده و مدل به کمک CPLEX حل و نتایج آن ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, مکانیابی, خودروهای خدمات اضطراری, بیشینه سازی پوشش مورد انتظار, سیستم صف با ورود گروهی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040575,
author = {داودی, رؤیا and دهقانیان, فرزاد and پیرایش, محمدعلی},
title = {مکانیابی خودروهای خدمات اضطراری با هدف بیشینه سازی پوشش مورد انتظار},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مکانیابی، خودروهای خدمات اضطراری، بیشینه سازی پوشش مورد انتظار، سیستم صف با ورود گروهی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکانیابی خودروهای خدمات اضطراری با هدف بیشینه سازی پوشش مورد انتظار
%A داودی, رؤیا
%A دهقانیان, فرزاد
%A پیرایش, محمدعلی
%J دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2014

[Download]