دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2014-01-27

عنوان : ( ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی )

نویسندگان: احمد رضائی الیاتو , فرزاد دهقانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به دنبال تحلیل تاثیر عدم قطعیت پارامتر های قیمت مجوز های نشر آلودگی و تقاضا، بر طراحی یک شبکه زنجیره تامین با استفاده از برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای است. سپس تاثیر تغییرات قیمت مجوز های نشر آلودگی و تاثیر تغییرات بودجه بر طراحی شبکه بررسی و ارزش جواب‌های تصادفی محاسبه خواهد شد. نتایج نشان دهنده اثرگذاری تجارت مجوزهای نشر و تغییر در توپولوژی شبکه و کاهش هزینه ها، به دلیل استفاده از برنامه ریزی تصادفی است

کلمات کلیدی

, طراحی شبکه زنجیره تامین, زنجیره تامین سبز, تجارت مجوزهای نشرآلودگی, برنامه ریزی تصادفی دو‌ مرحله‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040576,
author = {رضائی الیاتو, احمد and دهقانیان, فرزاد},
title = {ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {طراحی شبکه زنجیره تامین، زنجیره تامین سبز، تجارت مجوزهای نشرآلودگی، برنامه ریزی تصادفی دو‌ مرحله‌ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی
%A رضائی الیاتو, احمد
%A دهقانیان, فرزاد
%J دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2014

[Download]