سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین , 2013-11-07

عنوان : ( تخلیص آنزیم سلولاز از باکتری Bacillus subtilis DR8806 با کمک ژل فیلتزاسیون و تعویض یونی )

نویسندگان: سمیه رمضانی , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلولز پلی ساکاریدی است که به عنوان بهترین منبع ذخیره کربوهیدرات در تولید انرژی به شمار می رود. سلولازهای باکتریایی نقش مهمی در هیدرولیز سلولز بازی نموده و به عنوان یک گروه اصلی از آنزیم های صنعتی کاربردهای بسیاری در صنایع مختلف از قبیل صنایع شوینده، صنعت کاغذسازی و خوراک حیوان دارد. در این مطالعه، به جداسازی و تخلیص آنزیم سلولاز از باکتری باسیلوس سابتیلیس DR8806 موجود در فلور میکروبی چشمه آب گرم دیگ رستم پرداخته شد. آنزیم تولید شده با استفاده از روش های رسوب دهی با سولفات آمونیوم، کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون سفاکریل S75 و تعویض یونی Q-سفاروز خالص گردید. وزن مولکولی این آنزیم بر اساس SDS-PAGE حدود 39 کیلو دالتون محاسبه گردید. آنالیز فعالیت آنزیم نشان داد که دما و pH بهینه آنزیم به ترتیب C° 55 و 5/9 است.

کلمات کلیدی

, سلولاز, باکتری Bacillus, خالص سازی, کروماتوگرافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040578,
author = {رمضانی, سمیه and آسوده, احمد},
title = {تخلیص آنزیم سلولاز از باکتری Bacillus subtilis DR8806 با کمک ژل فیلتزاسیون و تعویض یونی},
booktitle = {سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سلولاز، باکتری Bacillus، خالص سازی، کروماتوگرافی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخلیص آنزیم سلولاز از باکتری Bacillus subtilis DR8806 با کمک ژل فیلتزاسیون و تعویض یونی
%A رمضانی, سمیه
%A آسوده, احمد
%J سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
%D 2013

[Download]