پنجمین سمینار دوسالانه منابع آب ایران , 2014-02-18

عنوان : ( ارزیابی تاثیر سناریوهای مدیریتی بر منابع آب مشهد-چناران با استفاده از مدلweap )

نویسندگان: سمیه آقائی , علیرضا فریدحسینی , امین علیزاده , حامد گازرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت مشهد مهم ترین و بزرگترین زیرحوضه آبریز کشف رود در استان خراسان رضوی می باشد.

کلمات کلیدی

, دشت مشهد, راندمان کشاورزی, تامین آب شرب مشهدف6 سطح ثابت زیر کشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040582,
author = {آقائی, سمیه and فریدحسینی, علیرضا and علیزاده, امین and گازرانی, حامد},
title = {ارزیابی تاثیر سناریوهای مدیریتی بر منابع آب مشهد-چناران با استفاده از مدلweap},
booktitle = {پنجمین سمینار دوسالانه منابع آب ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دشت مشهد، راندمان کشاورزی، تامین آب شرب مشهدف6 سطح ثابت زیر کشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیر سناریوهای مدیریتی بر منابع آب مشهد-چناران با استفاده از مدلweap
%A آقائی, سمیه
%A فریدحسینی, علیرضا
%A علیزاده, امین
%A گازرانی, حامد
%J پنجمین سمینار دوسالانه منابع آب ایران
%D 2014

[Download]