پنجمین سمینار دوسالانه منابع آب ایران , 2014-02-18

عنوان : ( مکانیزم عرضه و تقاضای آب در حوضه اترک از دیدگاه توسعه پایدار منابع آب )

نویسندگان: زهره کوماسی زاده , علیرضا فریدحسینی , کامران داوری , امین علیزاده , صلوی تبار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه آبریز اترک به دلیل وسعت حوضه و همچنین انواع مصارف و آب های برگشتی به رودخانه و آبخوان از پیچیدگی های خاصی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, حوضه آبریز اترک, مدریت تقاضا, پایداری منابع آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040584,
author = {کوماسی زاده, زهره and فریدحسینی, علیرضا and داوری, کامران and علیزاده, امین and صلوی تبار},
title = {مکانیزم عرضه و تقاضای آب در حوضه اترک از دیدگاه توسعه پایدار منابع آب},
booktitle = {پنجمین سمینار دوسالانه منابع آب ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حوضه آبریز اترک، مدریت تقاضا، پایداری منابع آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکانیزم عرضه و تقاضای آب در حوضه اترک از دیدگاه توسعه پایدار منابع آب
%A کوماسی زاده, زهره
%A فریدحسینی, علیرضا
%A داوری, کامران
%A علیزاده, امین
%A صلوی تبار
%J پنجمین سمینار دوسالانه منابع آب ایران
%D 2014

[Download]