سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین , 2013-11-07

عنوان : ( جداسازی، خالص سازی و تعیین برخی ویژگی های بیوشیمیایی نوعی آنزیم پروتئاز از باکتری Bacillus subtilis DR8806 )

نویسندگان: شقایق فرهادیان , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروتئازها مهم‌ترین آنزیم‏های صنعتی محسوب می‌شوند که کاربردهای مختلفی دارند. میکروارگانیسم‏های متعددی قادرندآنزیم پروتئاز را تولید نمایند. اما در این میان باسیلوس‏ها بیش‏تر از سایر باکتری‏ها مورد توجه قرار گرفته‏اند. در این مطالعه از فلور میکروبی چشمه آبگرم \\\\\\\"دیگ رستم\\\\\\\" سویه‏ای از باسیلوس به نامBacillus subtilis DR8806 شناسایی شد که دارای فعالیت پروتئازی است. پس از بهینه سازی شرایط رشد، باکتری به مدت 30 ساعت در محیط اختصاصی رشد داده شد. محتویات محیط کشت با سولفات آمونیوم 85% رسوب داده شد، سپس با سانتریفوژ رسوبات حاصل جمع آوری و درکمترین حجم از بافر سدیم فسفات 20 میلی مولار با 5 /6 حل شد. عصاره حاصل سپس به کیسه دیالیز منتقل شد و به مدت 24 ساعت دیالیز شد. در نهایت به کمک کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون متعادل شده با بافر سدیم فسفات 20 میلی مولار با 5 /6pH= فرکشن‏های متصل شده که فعالیت پروتئازی داشتند جمع‏آوری شدند. مطالعات بیوشیمیایی نشان داد، این آنزیم دارای وزن مولکولی 37 کیلو دالتون و pH بهینه 5/7 است. مطالعه الگوی SDS-PAGE نشان می‏دهد که پروتئاز جدا شده خالص است. نتایج زایموگرام نیز این امر را تایید می‏کند.

کلمات کلیدی

, چشمه آبگرم, پروتئاز, خالص سازی, باسیلوس سابتیلیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040591,
author = {فرهادیان, شقایق and آسوده, احمد},
title = {جداسازی، خالص سازی و تعیین برخی ویژگی های بیوشیمیایی نوعی آنزیم پروتئاز از باکتری Bacillus subtilis DR8806},
booktitle = {سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {چشمه آبگرم، پروتئاز، خالص سازی، باسیلوس سابتیلیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی، خالص سازی و تعیین برخی ویژگی های بیوشیمیایی نوعی آنزیم پروتئاز از باکتری Bacillus subtilis DR8806
%A فرهادیان, شقایق
%A آسوده, احمد
%J سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
%D 2013

[Download]