پنجمین همایش ملی حبوبات , 2014-02-26

عنوان : ( بررسی اثرات باقیمانده فورام و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود )

نویسندگان: زهرا سلیمان پورنقیبی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , مهدی پارسا , احمد اصغرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مراجعه به فایل پیوست

کلمات کلیدی

, گره زایی , باقیمانده علف کش, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040606,
author = {سلیمان پورنقیبی, زهرا and ایزدی دربندی, ابراهیم and راستگو, مهدی and پارسا, مهدی and احمد اصغرزاده},
title = {بررسی اثرات باقیمانده فورام و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود},
booktitle = {پنجمین همایش ملی حبوبات},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {گره زایی ، باقیمانده علف کش، نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات باقیمانده فورام و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود
%A سلیمان پورنقیبی, زهرا
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راستگو, مهدی
%A پارسا, مهدی
%A احمد اصغرزاده
%J پنجمین همایش ملی حبوبات
%D 2014

[Download]