پنجمین همایش ملی حبوبات , 2014-02-26

عنوان : ( نقشه پراکنش مزارع نخود دیم استان کردستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , سحر منصوریان , محمدحسن راشدمحصل , همایون کانونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040607,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and منصوریان, سحر and راشدمحصل, محمدحسن and همایون کانونی},
title = {نقشه پراکنش مزارع نخود دیم استان کردستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی},
booktitle = {پنجمین همایش ملی حبوبات},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {نقشه پراکنش، شاخص غالبیت، فراوانی، یکنواختی و میانگین تراکم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقشه پراکنش مزارع نخود دیم استان کردستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A منصوریان, سحر
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A همایون کانونی
%J پنجمین همایش ملی حبوبات
%D 2014

[Download]