اولین همایش سـراسـری محیط زیست، انـرژی و پدافند زیستی , 2014-06-20

عنوان : ( مطالعه تجربی اثرات آینه های تخت و سهموی بر عملکرد یک اجاق خورشیدی دو منظره )

نویسندگان: علی کیانی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بررسی تاثیر اجزا مختلف یک اجاق خورشیدی بر روی عملکرد این نوع اجاق ها در این مقاله، دو اجاق خورشیدی دو منظره کاملا مشابه ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته اند. اجاق خورشیدی استفاده شده دارای سه بخش اصلی آینه های سهموی ، آینه های تخت بغل و آینه تخت بالا است. در این مقاله اثر برداشتن این آینه ها بر عملکرد اجاق خورشیدی به صورت تجربی بررسی شده است. در طول آزمایشات نحوه آرایش آینه ها در یکی از سیستم ها بدون تغییر و در سیستم دیگر تغییر کرده است. برای بررسی عملکرد اجاق خورشیدی تابش ورودی از طرف خورشید به سطح موثر اجاق خورشیدی به عنوان انرژی ورودی و انرژی داخلی که باعث تغییر دمای آب موجود در ظرف شده است به عنوان انرژی خروجی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان می دهد که برداشتن آینه های سهموی تغییرات دمای اجاق خورشیدی نسبت به زمان را به میزان 24 درصد، برداشتن آینه های تخت بغل تغییرات دمای اجاق خورشیدی را به میزان 15 درصد و برداشتن آینه تخت بالا تغییرات دمای اجاق خورشیدی را به میزان 14 درصد، کاهش می دهد. آزمایشات این مقاله در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی واقع در مشهد با طول و عرض جغرافیایی 54 و 36 درجه و ارتفاع 985 متر از سطح دریا طراحی و اجرا شده است.

کلمات کلیدی

, انرژی خورشیدی, اجاق خورشیدی, اجاق خورشیدی دو منظره, آینه سهموی, آینه تخت انرژی خورشیدی, اجاق خورشیدی, اجاق خورشیدی دو منظره, آینه سهموی, آینه تخت انرژی خورشید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040609,
author = {کیانی فر, علی},
title = {مطالعه تجربی اثرات آینه های تخت و سهموی بر عملکرد یک اجاق خورشیدی دو منظره},
booktitle = {اولین همایش سـراسـری محیط زیست، انـرژی و پدافند زیستی},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {انرژی خورشیدی، اجاق خورشیدی، اجاق خورشیدی دو منظره، آینه سهموی، آینه تخت انرژی خورشیدی، اجاق خورشیدی، اجاق خورشیدی دو منظره، آینه سهموی، آینه تخت انرژی خورشیدی، اجاق خورشیدی، اجاق خورشیدی دو منظره، آینه سهموی، آینه تخت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تجربی اثرات آینه های تخت و سهموی بر عملکرد یک اجاق خورشیدی دو منظره
%A کیانی فر, علی
%J اولین همایش سـراسـری محیط زیست، انـرژی و پدافند زیستی
%D 2014

[Download]