پنجمین همایش ملی حبوبات , 2014-02-26

عنوان : ( بررسی تاثیر باقیمانده علف کش تریفلورالین در خاک بر رشد، گره زایی ژنوتیپ های نخود )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , زهرا سلیمان پورنقیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مراجعه به فایل پیوست

کلمات کلیدی

, نخود, دی نیترو آنیلین ها, ماندگاری علف کش ها, گره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040610,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and سلیمان پورنقیبی, زهرا},
title = {بررسی تاثیر باقیمانده علف کش تریفلورالین در خاک بر رشد، گره زایی ژنوتیپ های نخود},
booktitle = {پنجمین همایش ملی حبوبات},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {نخود، دی نیترو آنیلین ها، ماندگاری علف کش ها، گره زایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر باقیمانده علف کش تریفلورالین در خاک بر رشد، گره زایی ژنوتیپ های نخود
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A سلیمان پورنقیبی, زهرا
%J پنجمین همایش ملی حبوبات
%D 2014

[Download]