اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-03-06

عنوان : ( بررسی نهاده‌های مصرفی تولید پنبه در شهرستان سبزوار از دیدگاه مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی )

نویسندگان: مهدی کی دشتی , مهدی خجسته پور , باقر عمادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه انرژی‌های ورودی و خروجی تولید پنبه در شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها مشخص نمود که مجموع انرژی ورودی و کارایی انرژی تولید پنبه در منطقه به ترتیب 69516/28 مگاژول بر هکتار و 0.72 بود. دو نهاده الکتریسیته و کودهای شیمیایی به ترتیب با سهم 62.8 و 9.6 به عنوان پرمصرف‌ترین منابع انرژی در تولید شناخته شدند. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در تولید پنبه در منطقه نیز به ترتیب 13498.8 و 56017.5 مگاژول بر هکتار به دست آمد.

کلمات کلیدی

, انرژی تجدیدپذیر, خراسان رضوی, کارایی انرژی, کودهای شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040612,
author = {کی دشتی, مهدی and خجسته پور, مهدی and عمادی, باقر},
title = {بررسی نهاده‌های مصرفی تولید پنبه در شهرستان سبزوار از دیدگاه مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی},
booktitle = {اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انرژی تجدیدپذیر، خراسان رضوی، کارایی انرژی، کودهای شیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نهاده‌های مصرفی تولید پنبه در شهرستان سبزوار از دیدگاه مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی
%A کی دشتی, مهدی
%A خجسته پور, مهدی
%A عمادی, باقر
%J اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]