مطالعات زبان و ترجمه, دوره (46), شماره (2), سال (2013-8) , صفحات (53-74)

عنوان : ( پژوهشی پیرامون اسطوره ها و اسطوره شناسی گیوم اپولینر )

نویسندگان: طاهره خامنه باقری , فریده علوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیوم اپولینر(Guillaume Apollinaire)، ازشاعران و نویسندگان قرن بیستم فرانسه می باشد. نوآوری او در شعر نوی فرانسه، سبب گردیده تا از وی بعنوان پیشکسوت در این زمینه یاد شود و به شعرش تازگی و زیبایی خاصی بخشیده که در اشعار هیچ یک از شاعران پیش از او مشاهده نمی شود. شهرت وی بیشتر به دلیل شعر-نقاشی-هایش(calligrammes) می‏باشد. مجموعه الکل ها (Alcools)، معروف ترین اشعار او، در اروپا به ویژه در فرانسه بسیار مورد نقد و بررسی قرار گرفته اما این شاعر در ایران چندان مورد توجه نبوده و کمتر مطالعه ای در خصوص وی به ویژه بکارگیری کهن اسطوره ها در اشعارش صورت گرفته است. به جرأت می توان گفت او تنها شاعر فرانسوی است که بیشترین استفاده را از اسطوره‏های گوناگون داشته گرچه از وی به عنوان شاعری نوگرا یاد می شود. نوشتار پیش رو تلاش دارد نه تنها رد پای گذشته را در اشعار این شاعرنوگرا نشان دهد بلکه به بررسی برخی از اسطوره-ها و نوع نگاهی که شاعر به آنها دارد و چگونگی بکارگیریشان در آثار او بپردازد.

کلمات کلیدی

, اسطوره, اسطوره شناسی, گیوم اپولینر, مجموعه الکل ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040620,
author = {خامنه باقری, طاهره and فریده علوی},
title = {پژوهشی پیرامون اسطوره ها و اسطوره شناسی گیوم اپولینر},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2013},
volume = {46},
number = {2},
month = {August},
issn = {2228-5202},
pages = {53--74},
numpages = {21},
keywords = {اسطوره، اسطوره شناسی، گیوم اپولینر، مجموعه الکل ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی پیرامون اسطوره ها و اسطوره شناسی گیوم اپولینر
%A خامنه باقری, طاهره
%A فریده علوی
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2013

[Download]