همایش پدافند غیر عامل در علوم مهندسی , 2014-02-19

عنوان : ( بررسی و تحلیل جایگاه جنگ نرم در پدافند غیر عامل با تاکید بر تهدیدات اجتماعی و فرهنگی )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , الهه نورانی جنید آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : پدافند غیر عامل به مجموعه اقدامات و تدابیری گفته می شود که بدون بکارگیری سلاح موجب کاهش آسیب پذیری ها و افزایش پایداری در مقابل تهدیدات می شود. در واقع ما تهدیداتی در دو حوزه سخت، نرم داریم که تلاش می شود با مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات غیر نظامی به مقابله با آنها بپردازیم تا کاهش آسیب پذیری و افزایش پایداری حاصل شود.در این بین آنچه مورد تهدید قرار می گیرد می تواند شامل افراد و جامعه انسانی، تاسیسات و فضاهای انسان ساخت،محیط زیست و حکومت یا نظام سیاسی باشد. تاکنون رویکرد غالب در مطالعات و پژوهش های پدافند غیر عامل عمدتا تهدیدات سخت مانند حمله نظامی، اقدامات تروریستی و... بوده است و از اینرو آنچه بیشتر به عنوان مولفه مورد تهدید مطرح می شده است، فضای انسان ساخت و مراکز و تاسیسات حیاتی، حساس و مهمی بوده است که وظیفه خدمات رسانی به جامعه را بر عهده داشته است. در این چارچوب عمدتا پژوهش های صورت گرفته در حوزه فنی مهندسی، برنامه ریزی شهری، معماری و شهرسازی و... بوده است و هدف اصلی این نوع پژوهش ها عمدتا این بوده است که با رعایت اصول پدافند غیر عامل چون استتار، اختفاء، پوشش، مقاوم سازی و... مراکز و تاسیسات شهری، حیاتی، حساس و مهم از گزند حملات نظامی و تروریستی دشمن محفوظ بماند. حال آنکه ، امروزه تهدیدات جدیدی در قالب جنگ نرم متوجه افراد، جامعه، نظام سیاسی و حکومت است که بدون استفاده از شیوه ها و تجهیزات خشن سنتی و نظامی، با پیچیده ترین و ظریف ترین روش ها و با کمک ابزار های مدرنی چون ماهواره، اینترنت و... به تخریب و تهدید می پردازند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه جنگ نرم و تهدیدات ناشی از آن در عرصه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بپردازد و نقش و جایگاه پدافند غیر عامل را در این زمینه ها مورد واکاوی قرار دهد.

کلمات کلیدی

, پدافند غیر عامل, جنگ نرم, فرهنگی, اجتماعی, تهدید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040627,
author = {زرقانی, سیدهادی and نورانی جنید آباد, الهه},
title = {بررسی و تحلیل جایگاه جنگ نرم در پدافند غیر عامل با تاکید بر تهدیدات اجتماعی و فرهنگی},
booktitle = {همایش پدافند غیر عامل در علوم مهندسی},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {پدافند غیر عامل، جنگ نرم، فرهنگی، اجتماعی، تهدید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تحلیل جایگاه جنگ نرم در پدافند غیر عامل با تاکید بر تهدیدات اجتماعی و فرهنگی
%A زرقانی, سیدهادی
%A نورانی جنید آباد, الهه
%J همایش پدافند غیر عامل در علوم مهندسی
%D 2014

[Download]