بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( از بین بردن ساختار بیوفیلم باکتریها با استفاده از فاژها )

نویسندگان: محمود یلمه , محمدباقر حبیبی نجفی , مژگان یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به اجتماع سلول های میکروبی که محکم به سطحی اتصال پیدا می کنند و با یک ماتریکس اگزو پلی ساکاریدی که دارای منشاء میکروبی است بیوفیلم می گویند. بیوفیلم ممکن است از یک نوع گونه باکتریایی یا مخلوطی از چند گونه باکتریایی باشد. از بین بردن بیوفیلم ها هم از جنبه صنعتی و هم سلامتی اهمیت دارد. هدف از این تحقیق بررسی کارایی باکتریوفاژها و فعالیت آنزیمی آنها به عنوان یک روش نابودی بیوفیلم می باشد. علاوه بر این، اختصاصی بودن بالای فاژها منجر شده است که از آنها به عنوان یک ابزار مفید در حذف انتخابی یک گونه پاتوژنی قوی در بیوفیلم های حاصل از چند گونه استفاده شود. حاصل از باکتری ها را (EPS) بسیاری از فاژها پلی ساکاریداز یا پلی ساکارید لیازهای بسیار اختصاصی تولید می کنند که ماتریکس اگزو پلی ساکاریدی ندارد و به همین دلیل استفاده از فاژها قبل از این مرحله اهمیت EPS تجزیه می کند. آنزیم های فاژها بعد مرحله بلوغ بیوفیلم، اثر تجزیه کننده ای روی دارد. دما و غلظت مواد تغذیه ای حساسیت به فاژ را تحت تاثیر قرار نمی دهد. در حذف باکتری ها از سطوح ترکیب دو فاژ یا یک فاژ در ترکیب با ترکیبات آمونیومی 4 ظرفیتی و یا مواد ضد عفونی کننده اثر سینرژیستی مشاهده می شود.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی : بیوفیلم, فاژ, اگزو پلی ساکاریدی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040649,
author = {یلمه, محمود and حبیبی نجفی, محمدباقر and یزدی, مژگان},
title = {از بین بردن ساختار بیوفیلم باکتریها با استفاده از فاژها},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {کلمات کلیدی : بیوفیلم، فاژ، اگزو پلی ساکاریدی، سینرژیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T از بین بردن ساختار بیوفیلم باکتریها با استفاده از فاژها
%A یلمه, محمود
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A یزدی, مژگان
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]