اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2013-10-22

عنوان : ( مکانیزم رمبش لس های گلستان )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حامد رضایی , سیده اعظم تقوی , صدیقه زال آقایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتایج آزمایشات تحکیم روی لس های گلستان نشان دهنده پتانسیل رمبندگی در آن هاست. شدت رمبندگی تابع نسبت پوکی اولیه، درصد رطوبت طبیعی و میزان دست خوردگی است.

کلمات کلیدی

, رمبندگی, لس, استان گلسان, تحکیم, ضریت فشزدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040664,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and رضایی, حامد and سیده اعظم تقوی and صدیقه زال آقایی},
title = {مکانیزم رمبش لس های گلستان},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران},
year = {2013},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {رمبندگی، لس، استان گلسان، تحکیم، ضریت فشزدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکانیزم رمبش لس های گلستان
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A رضایی, حامد
%A سیده اعظم تقوی
%A صدیقه زال آقایی
%J اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
%D 2013

[Download]