هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( بررسی رفتار هیدرولیکی توده سنگ ساختگاه سد چهچهه در آزمایشهای لوژان )

نویسندگان: سعید صفری , غلامرضا لشکری پور , محمّدرضا باغیانی باغشاهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تامین آب به منظور برطرف ساز نیازها ناشی از توسعه و گسترش جوامع بشر ، موجب تغییر روش سنتی ذخیره ساز به روشها جدیدتر چون سدها مخزنی شده است. سد چهچهه سد سنگریزه ا با هسته رسی در شمال شرقی ایران و در مجاورت مرز ایران و ترکمنستان قرار دارد. یکی از مشخصاتی که در بررسی ها ژئوتکنیکی سدها مورد ارزیابی قرار میگیرد انجام آزمایشات نفوذپذیر در توده سنگها ساختگاه سد می باشد. متداولترین روش جهت تعیین این امر انجام آزمون صحرایی لوژون می باشد که در مقاطع مختلف گمانه ها اکتشافی و در فواصل معین انجام می شود. در این مقاله بر اساسآزمون ها صحرایی لوژان و مقادیر به دست آمده از آنها به بررسی میزان نفوذپذیر در قطعات مختلف گمانه ها اکتشافی ساختگاه سد چهچهه میپردازیم و در نتیجه کیفییت توده سنگ ساختگاه آن را بررسی میکنیم

کلمات کلیدی

, رفتار هیدرولیکی, آزمایش لوژان, سد چهچهه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040665,
author = {صفری, سعید and لشکری پور, غلامرضا and باغیانی باغشاهی, محمّدرضا},
title = {بررسی رفتار هیدرولیکی توده سنگ ساختگاه سد چهچهه در آزمایشهای لوژان},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رفتار هیدرولیکی، آزمایش لوژان، سد چهچهه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار هیدرولیکی توده سنگ ساختگاه سد چهچهه در آزمایشهای لوژان
%A صفری, سعید
%A لشکری پور, غلامرضا
%A باغیانی باغشاهی, محمّدرضا
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]