هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( مقایسه روش های تحلیل قابلیت روانگرایی و شرایط زمین شناسی خاک های ساحلی مطالعه موردی سواحل جنوب شرق دریای خزر )

نویسندگان: حامد رضایی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , سیده اعظم تقوی , صدیقه زال آقایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش های متعددی برای تحلیل پتانسیل روانگرایی خاک وجود داردو هر کدام برای هر منطقه با توجه به داده های قابل اندازه گیری و شرایط زمین شناسی استغاده می شود.

کلمات کلیدی

, روانگرایی, زمین شناسی مهندسی, ژئوتکنیک, زلزله, ترکمن, استان گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040666,
author = {رضایی, حامد and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر and سیده اعظم تقوی and صدیقه زال آقایی},
title = {مقایسه روش های تحلیل قابلیت روانگرایی و شرایط زمین شناسی خاک های ساحلی مطالعه موردی سواحل جنوب شرق دریای خزر},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {روانگرایی، زمین شناسی مهندسی، ژئوتکنیک، زلزله، ترکمن، استان گلستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روش های تحلیل قابلیت روانگرایی و شرایط زمین شناسی خاک های ساحلی مطالعه موردی سواحل جنوب شرق دریای خزر
%A رضایی, حامد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%A سیده اعظم تقوی
%A صدیقه زال آقایی
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]