هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( (EQC) و درصد کوارتز معادل (CAI) بررسی رابطه ی آماری بین شاخصهای سایشسرشار )

نویسندگان: مسیح مرادی زاده اصفهانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , صادق طریق ازلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگر چه فن تونلبر با ماشین های TBM در سال ها اخیر رشد قابل توجهی داشته ولی ارزیابی دقیق مخاطرات زمین شناسی مؤثر در روند حفار همانند پیشرفت هایی که درتکنولوژ ساخت ماشین ها مورد استفاده در حفار مکانیزه رخ داده، توسعه نیافته اند. رفتار ساینده مصالح تشکیل دهنده زمین یکی از عواملی است که بر رو هزینه و برنامه زمان بند پروژه تونلبر مؤثر می باشد. سایش سنگها به پارامترها زمین شناسی گوناگون از جمله پتروگرافی سازند که شامل ساختمان، بافت و محتوا کانی ها با سختی بالا(مانند کوارتز) می باشد بستگی دارد

کلمات کلیدی

, حفاری مکانیزه, سایش, CAI , کوارتز معادل, آزمون سرشار, پتروگرافی سنگها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040667,
author = {مرادی زاده اصفهانی, مسیح and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and طریق ازلی, صادق},
title = {(EQC) و درصد کوارتز معادل (CAI) بررسی رابطه ی آماری بین شاخصهای سایشسرشار},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حفاری مکانیزه، سایش، CAI ، کوارتز معادل، آزمون سرشار، پتروگرافی سنگها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T (EQC) و درصد کوارتز معادل (CAI) بررسی رابطه ی آماری بین شاخصهای سایشسرشار
%A مرادی زاده اصفهانی, مسیح
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A طریق ازلی, صادق
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]