هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( بررسی نشست زمین و ایجاد شکاف در دشت سبزوار )

نویسندگان: علی باقریان کلات , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حسین پژمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت سبزوار با وسعت ٥٥٧٧ کیلومتر مربع در غرب حوضه آبریز کویر مرکز در استان خراسان واقع شده است. از نظر اقلیمی ایندشت دارا اقلیم نیمه خشکتا خشکمی باشد. درچند دهه اخیر توسعه سریع کشاورزی و افزایش نیاز آبی باعث استحصال بی رویه و افت سطح آب زیرزمینی در این دشت شده است . برداشت سالانه از آب زیرزمینی این دشت حدود ٤٠٠ میلیون مترمکعب بوده که سالانه با حدود ٣٠ میلیون مترمکعب کسر مخزن مواجه است. متوسط افت سالانه سطح آب زیرزمینی دشت نزدیک به یک متر می باشد. در این راستا پدیده فرونشست سطح زمین ناشی از افت سطح آبها زیرزمینی در بخشها غربی دشت به طور محسوس مشاهده می گردد .در جنوب غربی روستا روداب افت شدید سطح آب زیرزمینی و وجود آبرفت ریزدانه سبب ایجاد پدیده فرونشست زمین و ایجاد شکاف و ترکها طولی در سطح زمین گردیده است. در این مقاله ارتباط افت سطح آب زیرزمینی و وقوع پدیده فرونشست منطقه ا سطح زمین به همراه علل تشکیل شکافها در غرب دشت سبزوار مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, نشست سطح زمین, دشت سبزوار, افت سطح آب زیرزمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040668,
author = {باقریان کلات, علی and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and حسین پژمان},
title = {بررسی نشست زمین و ایجاد شکاف در دشت سبزوار},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نشست سطح زمین، دشت سبزوار، افت سطح آب زیرزمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نشست زمین و ایجاد شکاف در دشت سبزوار
%A باقریان کلات, علی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A حسین پژمان
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]