هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( اثر فرسایشآبی و باد بر سکونتگاه ها سیستان )

نویسندگان: سحر سرگلزائی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی وضعیت سکونت گاه ها موجود سیستان با بررسی پنجاه منطقه انتخابی به عنوان سکونت گاه در دشت سیستان با توجه به مخاطرات زمین شناسی زیست محیطی بویژه باد و آب پرداخته شده است؛ که در نتیجه عواملی چون تغییر مسیر رودخانه هیرمند در مناطق مختلفدشت، کم شدن آورد آب رودخانه هیرمند، خشکسالی ها پی در پی چند ساله اخیر، تغییر هندسه رفتار ساکنان بومی، تغییرات در نرخ رشد جمعیتی منطقه،طوفان ها شدید به سبب کمبود و نبود آب، حرکت ماسه باد ها در مناطق مسکونی و غیرمسکونی،کاهش چشم گیرکشاورز ، تغییر کاربر اراضی، تقسیم بند ها سیاسی و ساختارها زیربنایی موجود در دشت سیستان و پنج شهرستان؛ وضعیت امروز سکونت گاه ها در دشت سیستان را شکل داده است. در نتیجه تغییر شرایط فوق برخی از روستا و مراکز جمعیتی کهن در سیستان تخلیه شده یا در حال از بین رفتن هستند.

کلمات کلیدی

, سکونت گاه, رودخانه هیرمند, مخاطرات زمین شناسی, هندسه رفتار , کاربر اراضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040669,
author = {سرگلزائی, سحر and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا},
title = {اثر فرسایشآبی و باد بر سکونتگاه ها سیستان},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سکونت گاه، رودخانه هیرمند، مخاطرات زمین شناسی، هندسه رفتار ، کاربر اراضی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر فرسایشآبی و باد بر سکونتگاه ها سیستان
%A سرگلزائی, سحر
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]