هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( بررسی اثرات توسعه شهر بر آبخوان زاهدان )

نویسندگان: جواد دولتی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آبخوان زاهدان با مساحت بیش از ۱۳۰ کیلومتر مربع در شمال دشت زاهدان واقع شده و بررسی کیفیت آب زیرزمینی آن ، به دلیل قرار گیری شهر زاهدان و نقشی که در تامین آب شرب بخشی از شهر دارد ضروری به نظر می رسد. افزایش شدید جمعیت شهر و به طبع آن گسترش سریع وسعت آن در طی 80 سال گذشته باعث ایجاد تغییرات هیدروژئولوژیکی(کمی و کیفی)بارزی در آبخوان در محدوده شهر شده است. اثرات زیست محیطی توسعه شهر برآبخوان زاهدان به صورت آلودگی آبخوان، بالاآمادگی سطح آب و تغییر کیفیت آب زیرزمینی در داخل محدوده شهر قابل دسته بندی است.

کلمات کلیدی

, آبخوان زاهدان, اثرات زیست محیطی , بالاآمدگی , نیترات , هدایت الکتریکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040670,
author = {دولتی, جواد and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {بررسی اثرات توسعه شهر بر آبخوان زاهدان},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آبخوان زاهدان، اثرات زیست محیطی ، بالاآمدگی ، نیترات ، هدایت الکتریکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات توسعه شهر بر آبخوان زاهدان
%A دولتی, جواد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]