هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( بررسی اشکال ژئومورفولوژی حوضه ی آبریز رودخانه کشف رود )

نویسندگان: پوریا دهقان , مٌنا حسین پورمقدم , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژئومورفولوژی یا زمین ریخت شناسی عبارت از شناخت اشکال حاصل از تاثیر نیروهای بیرونی و درونی بر پوسته زمین است.

کلمات کلیدی

, حوضه آبریز, کشف رود, ژئومرفولوژی, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040677,
author = {دهقان, پوریا and حسین پورمقدم, مٌنا and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {بررسی اشکال ژئومورفولوژی حوضه ی آبریز رودخانه کشف رود},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حوضه آبریز، کشف رود، ژئومرفولوژی، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اشکال ژئومورفولوژی حوضه ی آبریز رودخانه کشف رود
%A دهقان, پوریا
%A حسین پورمقدم, مٌنا
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]