هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سد بلطاق )

نویسندگان: یاور فیروزۀ , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , علیرضا مجیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امکان تأمین منابع قرضه از مواردی است که نقشتعیینکننده در انتخاب یکمحل به عنوان گزینۀ مناسب برای سدسازی دارد. اهمیت این عامل به حدی است که در دسترسنبودن منابع قرضۀ مناسب عملاً ساخت سد را ناممکن میکند. از آنجایی که برای سدسازی حجم بسیار زیادی از منابع قرضه مورد نیاز است و با توجه به پرهزینهبودن حملونقل مصالح، اولویت برای تأمین منابع قرضه با گزینه های نزدیک به محل ساختگاه سد است. از این رو بررسی منابع قرضۀ در دسترس محلی در فرایند ساخت سد اهمیت بسیار دارد. در این مقاله فرایند آزمایش منابع قرضۀ دردست رس برای ساخت سد بلطاق، از نظر ویژگیهای ژئوتکنیکی مانند دانهبندی حدود آتربرگ، پارامترهای وزن مخصوص خشک ماکزیمم) رفتار تورمی تحکیمی، مقاوت تراکمی تکمحوری، واگرایی و ،(OMC) تراکمی (رطوبت اپتیمم نفوذپذیری بررسی و نتیجه گرفته میشود که این منابع برای استفاده در ساخت سد خاکی مناسب هستند.

کلمات کلیدی

, منابع قرضۀ ریزدانه, واگرایی, نفوذپذیری, تراکم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040679,
author = {فیروزۀ, یاور and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and مجیدی, علیرضا},
title = {بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سد بلطاق},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {منابع قرضۀ ریزدانه، واگرایی، نفوذپذیری، تراکم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سد بلطاق
%A فیروزۀ, یاور
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A مجیدی, علیرضا
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]