هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق , 2014-02-26

عنوان : ( بهبود امنیت در بکارگیری کارگزار خانگی سیار با هدف ایجاد پوشیدگی مکان برای نود سیار در موبایل آی پی نسخه ی 6 )

نویسندگان: سیده لیلا نجبایی , سیدامین حسینی سنو , حمیدرضا فروتن نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروتکل موبایل آی پی نسخه ی 6 امکان انتقال نود سیار را به شبکه ای جدید، بدون نیاز به تغییر آدرس خانگی اش فراهم می نماید. این ویژگی و برخی امکانات دیگر در این پروتکل، باعث ایجاد برتری هایی نسبت به نسخه ی پیشین آن شده است. علیرغم تلاش های بسیار در زمینه ی ایجاد امنیت، هنوز این پروتکل نسبت به برخی تهدیدات آسیب پذیر است. برای مقابله با بعضی از این آسیب پذیری ها، راهکار ایجاد پوشیدگی مکان برای نود سیار از طریق استفاده از کارگزار خانگی سیار مطرح شد. این ایده، نه تنها به شکل برنامه نویسی مربوط به عامل سیار و دستکاری نقاط دسترسی به منظور پذیرش عامل سیار بستگی دارد بلکه، به دلیل عدم احراز هویت عامل سیار در جریان ارتباط، نسبت به حملاتی مانند جعل آسیب پذیر می باشد. از این رو، با پیشنهاد افزودن شرایط به منظور احراز هویت عامل سیار با استفاده از روش منحنی بیضوی راهی برای بهبود امنیت در استفاده از چنین کارگزاری ارائه خواهد شد.

کلمات کلیدی

, احراز هویت, پوشیدگی مکان, رمزنگاری منحنی بیضوی, کارگزار خانگی سیار , موبایل آی پی نسخه ی 6
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040685,
author = {سیده لیلا نجبایی and حسینی سنو, سیدامین and حمیدرضا فروتن نژاد},
title = {بهبود امنیت در بکارگیری کارگزار خانگی سیار با هدف ایجاد پوشیدگی مکان برای نود سیار در موبایل آی پی نسخه ی 6},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق},
year = {2014},
location = {علی آباد کتول, ايران},
keywords = {احراز هویت، پوشیدگی مکان، رمزنگاری منحنی بیضوی، کارگزار خانگی سیار ، موبایل آی پی نسخه ی 6},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود امنیت در بکارگیری کارگزار خانگی سیار با هدف ایجاد پوشیدگی مکان برای نود سیار در موبایل آی پی نسخه ی 6
%A سیده لیلا نجبایی
%A حسینی سنو, سیدامین
%A حمیدرضا فروتن نژاد
%J هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق
%D 2014

[Download]