هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( مدیریت پایدار منابع آب در پروژه های شهری، مطالعه موردی: پارک ملی چهل بازه مشهد مقدس )

نویسندگان: مٌنا حسین پورمقدم , پوریا دهقان , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده بهینه از آب در کشوری چون ایران که از نظر اقلیمی دارای وضعیت خشک تا نیمه خشک است از اهمیت فراوانی بخصوص در گسترش و توسعه فعالیت های شهری برخوردار است. خشکی و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی، افت زیاد سفره های آب زیرزمینی و توسعه شهرها و به تبع آن نیاز به توسعه فعالیت های عمرانی از جمله پارک ها و فضای سبز واقعیت گریز ناپذیری است که استفاده بهینه از آب و منابع آبی را می طلبد. شهر مقدس مشهد در دشتی با بحران آب قرار دارد و کمبود شدید منابع آبی دشت مشهد مهم ترین پارامتر کنترل کننده توسعه این شهر است. لذا یافتن راهکارهای مناسب برای کاهش کمبود آب و تامین نیازهای آبی در پروژه های ساختمانی ضروری است. در همین راستا رودخانه فصلی مانند چهل بازه، که با پهنای وسیعی از محدوده شهری می گذرد و می تواند نوار زیبایی از فضای سبز و گردشگاه های تفریحی در این شهر ایجاد نماید. در این مقاله تامین و مدیریت منابع آبی جهت فضای سبز حاشیه این رودخانه مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, مشهد مقدس, کال چهل بازه, فضای سبز, منابع آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040687,
author = {حسین پورمقدم, مٌنا and دهقان, پوریا and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {مدیریت پایدار منابع آب در پروژه های شهری، مطالعه موردی: پارک ملی چهل بازه مشهد مقدس},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مشهد مقدس، کال چهل بازه، فضای سبز، منابع آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت پایدار منابع آب در پروژه های شهری، مطالعه موردی: پارک ملی چهل بازه مشهد مقدس
%A حسین پورمقدم, مٌنا
%A دهقان, پوریا
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]