مهندسی شیمی ایران, دوره (12), شماره (69), سال (2013-12) , صفحات (12-17)

عنوان : ( مدلسازی فرآیند یک روش نوین پیشنهادی ساده به منظور کسب انرژی از امواج دریا )

نویسندگان: ناصر ثقه الاسلامی , حمیدرضا کرباسیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق مکانیزمی نوین برای کسب انرژی از امواج دریا ارائه گردیده است. این روش پیشنهادی شامل مکانیزم ساده ای می باشد که در آن مسیر حرکت شناور روی یک مسیر دایره ای شکل می باشد و شناورانرژی جنبشی خود را به صورت گشتاور به مولد انتقال می دهد. نتایج این تحقیق معرف آن است که در یک مدت زمان مشخص مسیر طی شده توسط شناور در مکانیزم پیشنهادی نسبت به مکانیزم مقایسه شونده بیشتر بوده و این امر منجر به بدست آوردن انرژی جنبشی بیشتری می گردد. برای مدل سازی این مکانیزم، معادلات حرکت و انرژی این فرآیند بدست آورده شده و طبق یک سری از فرضیات و شرایط مرزی حاکم بر فرآیند حل گردیده است. نتایج معرف آن است که روش پیشنهادی نسبت به روش مورد مقایسه می تواند از نظر تئوری حدود 37 درصد انرژی بیشتری را از امواج دریا دریافت نماید و همچنین راندمان آن حدود 17 درصد قابل افزایش است. مزایای دیگر این روش، مکانیزم ساده آن و قطعاتی است که نیاز به تکنولوژی بالایی برای تولید آن نمی باشد.

کلمات کلیدی

, انرژیهای تجدید پذیر , امواج دریا, مدلسازی, نیروی شناوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040688,
author = {ثقه الاسلامی, ناصر and کرباسیان, حمیدرضا},
title = {مدلسازی فرآیند یک روش نوین پیشنهادی ساده به منظور کسب انرژی از امواج دریا},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2013},
volume = {12},
number = {69},
month = {December},
issn = {1735-5400},
pages = {12--17},
numpages = {5},
keywords = {انرژیهای تجدید پذیر ، امواج دریا، مدلسازی، نیروی شناوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی فرآیند یک روش نوین پیشنهادی ساده به منظور کسب انرژی از امواج دریا
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%A کرباسیان, حمیدرضا
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2013

[Download]