اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-03-13

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر جوانه زنی بذر هالوفیت ها )

نویسندگان: محمد خواجه حسینی صالح اباد , منیژه مهدی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشور ایران در کمربند خشکی دنیا واقع شده است به طوری که بیشتر مساحت آن را اقلیم های خشک و نیمه خشک و 12 درصد از آن را اراضی نمکی و شوره زارها در برگرفته است بنابراین تنش های خشکی و شوری از مهمترین / حدود 5 عوامل محدود کننده رشد و پراکنش گیاهان در کشور ما محسوب شود. معمولاً رویشگاه های شور در مقایسه با نواحی غیر شور از نظر تنوع گونه ای فقیر می باشند. گیاهانی که بر روی خاکهای شور رشد می کنند را هالوفیت می نامند. استقرار گیاهان هالوفیت مشکل است چراکه بذر آنها کوچک و لخت (بدون پوشش) بوده و نهال هایشان نیز آسیب پذیر است. حساسترین مرحله زندگی یک گیاه مرحله جوانه زنی و زمانی است که گیاه هنوز به صورت گیاهچه است که اگر گیاه بتواند این مراحل را با موفقیت سپری کند، شانس زنده ماندن و استقرار آن زیاد است. جوانه زنی بذر گیاهان شورروی تحت تاثیر سن بذر یا دانه، رسیدن میوه، سختی بذر و وجود بازدارنده ها است. بیشتر نهال های ظاهر شده در شوره زار بسیار کوچک اند، حتی استقرار بذر با کیفیت مطلوب در اثر تنش های محیطی مانند شوری، ماندابی شدن، دفن شدن بذر، کمبود های رطوبت، رقابت علف هرز و حمله حشرات کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, هالوفیت ها, جوانه زنی, خاک های شور, استقرار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040708,
author = {خواجه حسینی صالح اباد, محمد and مهدی زاده, منیژه},
title = {بررسی عوامل موثر بر جوانه زنی بذر هالوفیت ها},
booktitle = {اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {هالوفیت ها، جوانه زنی، خاک های شور، استقرار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر بر جوانه زنی بذر هالوفیت ها
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A مهدی زاده, منیژه
%J اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]