سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04

عنوان : ( شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون جزئی حول هیدروفویل به روش المان مرزی با استفاده از مدل جت بازگشتی )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , سینا افخمی , مهدی نوروزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از پدیده‌هایی که بررسی و تحقیق بسیاری از محققان در مهندسی را به خود جلب کرده است، پدیده کاویتاسیون می‌باشد. در این مقاله به شبی سازی جریان همراه با کاویتاسیون جزیی حول هیدروفویل پرداخته شده است، برای این شبیه سازی از روش المان مرزی مبتنی بر تئوری گرین استفاده شده است. برای این منظور از یک الگوریتم دو مرحله ای استفاده شده تا انتهای کاویتی با استفاده از مدل جت بازگشتی مدل شود. در مرحله اول طول کاویتی ورودی مساله است و عدد کاویتاسیون و شکل کاویتی با استفاده از الگوریتم طول ثابت بدست می آید، سپس با محاسبه ارتفاع جت بازگشتی، با الگوریتم عدد کاویتاسیون ثابت و شکل اولیه حاصل از مرحله قبل، مساله حل می شود تا به شکل نهایی همگرا شود. مشاهده می شود این روش مطابقت خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد. خصوصاً هندسه و مقدار ضریب فشار انتهای کاویتی را به خوبی پیش بینی می کند. سرعت بالای همگرایی و دقت نسبتاً مطلوب از مزایای قابل توجه این روش است.

کلمات کلیدی

, کاویتاسیون جزئی, روش المان مرزی, هیدروفویل, مدل جت بازگشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040713,
author = {پسندیده فرد, محمود and افخمی, سینا and نوروزی, مهدی},
title = {شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون جزئی حول هیدروفویل به روش المان مرزی با استفاده از مدل جت بازگشتی},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کاویتاسیون جزئی- روش المان مرزی- هیدروفویل- مدل جت بازگشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون جزئی حول هیدروفویل به روش المان مرزی با استفاده از مدل جت بازگشتی
%A پسندیده فرد, محمود
%A افخمی, سینا
%A نوروزی, مهدی
%J سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2014

[Download]