سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04

عنوان : ( بررسی عددی سهم ترمهای مختلف انرژی جنبشی تلاطمی در جریان آشفته شتابدار در داخل لوله و کانال )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , محمد نعیمی راد , علی خالقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انرژی جنبشی تلاطمی به طور کلی تشکیل شده است از سه ترم تولید، پخش و اتلاف که با یک دیگر در تعادل میباشند. مطالعه این ترم ها میتواند ما در کنترل آشفتگی در شرایطی که جریان درهم برای انتقال حرارت بهتر لازم است یا کاهش ضریب درگ در کاریردهای هوافضایی لازم استو یا در شرایطی که جریان آرام برای کاهش ضریب اصطکاک لازم است، کمک کند. بررسی تاثیر جربان ناپایا (شتابدار) در داخل لوله بر سه ترم انرژی جنبشی تلاطمی اعم از ترم پخش، ترم اتلاف و ترم تولید نشان میدهد که این سه ترم با فاصله گرفتن از دیوار لوله به طوری محسوسی تغییر میکنند و به نظر میرسد وابستگی این ترم ها به مکان شدیدتر از وابستگی آن ها به زمان است.هرچه از مرکز لوله به سمت دیواره نزدیک تر میشویم اثر پخش کمتر و اثر تولید زیادتر میشود. بررسی نتایج حاصله مبین این مهم میباشد که ترم های تولید و اتلاف بسیار متاثر از اندازه شتاب اعمالی هستند. به طوری که هرچه این شتاب بزرگتر باشد ترم تولید و ترم اتلاف در یک زمان بی بعد معین کوچکتر هستند. مقایسه رفتار جریان شتاب دار سیال در کانال ها و لوله نشان میدهد که تاخیر زمانی در تبدیل شدن جریان آرام به درهم که ناشی از شتاب گیری سیال است در کانال ها مقداری بزرگتر است.در مقاله پیشرو با استفاده از مدل آشفتگی به بررسی سهم این ترم پرداخته ایم.

کلمات کلیدی

جربان آشفته–انرژی جنبشی تلاطمی –جریان شتابدار – جریان داخلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040721,
author = {پسندیده فرد, محمود and نعیمی راد, محمد and علی خالقی},
title = {بررسی عددی سهم ترمهای مختلف انرژی جنبشی تلاطمی در جریان آشفته شتابدار در داخل لوله و کانال},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جربان آشفته–انرژی جنبشی تلاطمی –جریان شتابدار – جریان داخلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی سهم ترمهای مختلف انرژی جنبشی تلاطمی در جریان آشفته شتابدار در داخل لوله و کانال
%A پسندیده فرد, محمود
%A نعیمی راد, محمد
%A علی خالقی
%J سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2014

[Download]