سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04

عنوان : ( بررسی برقراری نسبت طلایی در گردابه های جریان پشت سیلندر در اعداد رینولدز مختلف )

نویسندگان: امین قائمیان , علی براتیان قرقی , محمود پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق پیش رو به کشف عدد طلایی در یک پدیده سیالاتی پرداخته شده است. عدد طلایی در واقع نسبت بین دو طول هندسی از یک پدیده فیزیکی است. این نسبت یک عدد گنگ است و مقدار آن تقریبا 1.618 می باشد. اهمیت عدد طلایی از وجوه مختلفی قابل بررسی است. یک جانب آن که وجود این نسبت تاکنون در بسیاری از پدیده ها و موجودات طبیعی کشف شده است و دیگر در علم زیبایی شناسی و معماری اعتقاد بر این است که رعایت این نسبت موجب جذابیت و زیبایی طرح می شود. در پژوهش انجام شده سعی بر آن است که وجود این نسبت در یک پدیده سیالاتی رایج مورد بررسی قرار گیرد. پدیده سیالاتی مورد اشاره، خیابان گردابه ای ون کارمن در پشت اجسام غوطه ور در سیال است. در خیابان گردابه ای ون کارمن گردابه هایی که بوجود می آیند، مشابه حلزون طلایی هستند. حلزون طلایی یک هندسه ی مارپیچ است که نسبت طلایی به نحوی در هندسه ی ساختار آن وجود دارد. برای ایجاد خیابان گردابه ای، جریان بر روی یک سیلندر با طول زیاد شبیه سازی شده است. از آن جا که این جریان به طور ذاتی ناپایا است علاوه بر استقلال شبیه سازی از شبکه ی حل، استقلال از گام زمانی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که شبیه سازی برای دامنه وسیعی از اعداد رینولدز انجام شده است و نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی انطباق خوبی را نشان می دهد. اعتبار سنجی شبیه سازی به کمک عدد بدون بعد اشتروهال صورت گرفته است که در مقالات و منابع به صورت تجربی گزارش شده است.

کلمات کلیدی

, نسبت طلایی, سری فیبوناچی, حلزون طلایی, استوانه, خط اثر ذرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040722,
author = {قائمیان, امین and براتیان قرقی, علی and پسندیده فرد, محمود},
title = {بررسی برقراری نسبت طلایی در گردابه های جریان پشت سیلندر در اعداد رینولدز مختلف},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نسبت طلایی-سری فیبوناچی-حلزون طلایی- استوانه- خط اثر ذرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی برقراری نسبت طلایی در گردابه های جریان پشت سیلندر در اعداد رینولدز مختلف
%A قائمیان, امین
%A براتیان قرقی, علی
%A پسندیده فرد, محمود
%J سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2014

[Download]