سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04

عنوان : ( بررسی روشهای عددی مختلف شبیه سازی عملگرپلاسما برای حالت های دائم و غیردائم )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , سعید میرزائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنترل فعال جریان روی سطوح کنترلی از دیرباز مورد توجه مهندسان علم آیرودینامیک قرار داشته است. عملگرهای پلاسما از جمله ابزارهایی هستند که برای این منظور استفاده می شوند و در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. این عملگرهای پلاسمایی با توجه به شکل تولید موج متناوب می تواند در دو نوع دائم و غیردائم مورد استفاده قرار گیرند. برای شبیه سازی عددی عملگرهای پلاسما سه روش وجود دارد که در این مقاله از دو روش الکترواستاتیک-مدارتجمعی و روش سوزان و هانگ و در دو حالت دائم و غیردائم عملگرپلاسما استفاده شده است. نیروی پیشران حجمی تولید شده توسط این عملگرها که گاهی اوقات در غالب سرعت القایی شناخته می شود و نیز شدت جریان عبوری از پلاسما دو پارامتر مهمی هستند که معمولا برای بررسی و مطالعه پیرامون کارکرد عملگرهای پلاسما بیشتر از سایر پارامترها مورد توجه محققان در مطالعات تجربی و عددی قرار می گیرند. این مقاله نیز تلاش دارد تا با مقایسه ی این دو پارامتر بدست آمده توسط روشهای عددی و مطالعات تجربی، اقدام به اعتبارسنجی دقیقی از این روشهای عددی کند. نتایج این مقاله در دو قسمت ارایه می شود که قسمت اول شامل بررسی و مقایسه ی نیروی پیشران حجمی تولید شده توسط عملگرپلاسما که از روش عددی الکترواستاتیک-مدارتجمعی بدست آمده با نتایج روش عددی سوزان و هانگ و نیز نتایج تجربی برای حالت دائم عملگر پلاسما می باشد و قسمت دوم نتایج نیز به مقایسه ی جریان الکتریکی عبور کننده از پلاسما حاصل از روش عددی الکترواستاتیک-مدارتجمعی با نتایج مطالعات تجربی در حالت غیردائم عملگرپلاسما می پردازد.

کلمات کلیدی

, کنترل فعال جریان – عملگر پلاسما, شبیه سازی عددی, الکترواستاتیک, مدارتجمعی, سوزان و هانگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040723,
author = {پسندیده فرد, محمود and میرزائی, سعید},
title = {بررسی روشهای عددی مختلف شبیه سازی عملگرپلاسما برای حالت های دائم و غیردائم},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنترل فعال جریان – عملگر پلاسما- شبیه سازی عددی-الکترواستاتیک-مدارتجمعی-سوزان و هانگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روشهای عددی مختلف شبیه سازی عملگرپلاسما برای حالت های دائم و غیردائم
%A پسندیده فرد, محمود
%A میرزائی, سعید
%J سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2014

[Download]