اولین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-29

عنوان : ( مقاله کلیدی: تولید و کاربرد نماتودهای بیمارگر حشرات در ایران )

نویسندگان: جواد کریمی برنگ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بصورت فصلی در کتاب منتشر میشود.

کلمات کلیدی

, کنترل بیولوژیک, بیماری شناسی حشرات, نماتولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040748,
author = {کریمی برنگ, جواد},
title = {مقاله کلیدی: تولید و کاربرد نماتودهای بیمارگر حشرات در ایران},
booktitle = {اولین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {کنترل بیولوژیک،بیماری شناسی حشرات،نماتولوژی حشرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقاله کلیدی: تولید و کاربرد نماتودهای بیمارگر حشرات در ایران
%A کریمی برنگ, جواد
%J اولین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2013

[Download]