تحقیق در عملیات در کاربردهای آن, دوره (36), شماره (1), سال (2013-5) , صفحات (79-87)

عنوان : ( تخمین پارامترهای مدل ریاضی ایدز و اچ ای وی با استفاده از مشاهده و حل مدل کنترلی به روش گسسته سازی )

نویسندگان: سیده اعظم اسلامی راد , محمدهادی فراهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخمین پارامترهای مدل ریاضی ایدز و اچ ای وی با استفاده از مشاهده و حل مدل کنترلی به روش گسسته سازی

کلمات کلیدی

تخمین پارامترهای مدل ریاضی ایدز و اچ ای وی با استفاده از مشاهده و حل مدل کنترلی به روش گسسته سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040758,
author = {سیده اعظم اسلامی راد and فراهی, محمدهادی},
title = {تخمین پارامترهای مدل ریاضی ایدز و اچ ای وی با استفاده از مشاهده و حل مدل کنترلی به روش گسسته سازی},
journal = {تحقیق در عملیات در کاربردهای آن},
year = {2013},
volume = {36},
number = {1},
month = {May},
issn = {۲۲۵۱-۷۲۸۶},
pages = {79--87},
numpages = {8},
keywords = {تخمین پارامترهای مدل ریاضی ایدز و اچ ای وی با استفاده از مشاهده و حل مدل کنترلی به روش گسسته سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین پارامترهای مدل ریاضی ایدز و اچ ای وی با استفاده از مشاهده و حل مدل کنترلی به روش گسسته سازی
%A سیده اعظم اسلامی راد
%A فراهی, محمدهادی
%J تحقیق در عملیات در کاربردهای آن
%@ ۲۲۵۱-۷۲۸۶
%D 2013

[Download]