سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04

عنوان : ( بررسی عددی تاثیر زاویه صفحه ی بالزدن یک پرنده با افق بر نیروهای آیرودینامیکی و توان مصرفی )

نویسندگان: امیرحسین زرعی جورشری , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بالزدن یکی از مکانیزم های عمده برای کاربری پهپاد ها می باشد. با توجه به رشد روزافزون پهپاد ها و کاربرد های مختلف آنها برای ساخت و بهره برداری به شبیه سازی های آنها برای پیش بینی نیروها و گشتاور های پروازی نیاز است. اغلب شبیه سازی های پیشین انجام شده برای بالزن ها بر مبنای دینامیک سیالات محاسباتی دو بعدی بوده است چراکه شبیه سازی سه بعدی هزینه ی محاسباتی را بسیار بالا می برد. در این پژوهش سه زاویه مختلف حرکتی بال سه بعدی یک کبوتر شامل حرکتبالا بردن و پایین آوردنبال (elevation-depression)-که از آن به عنوان زاویه ی بالزدن یاد می شود- ، به درون گرداندن و بیرون گرداندن(Pronation-supination)- که به عنوان زاویه ی پیچش بال نیز شناخته می شود- و زاویه ی صفحه ی بال زدن با افق (Stroke plane angle) در سرعت صفر جریان آزاد و در فرکانس های بال زدن متفاوت، در نظر گرفته می شوند و اثر تغییرات زاویه ی صفحه بالزدن پرنده با افقمورد بررسی قرار می گیرد و با استفاده از روش تئوری المان تیغه ای (blade element theory) نیروهای افقی و عمودی وارده بر یک پرنده و توان مصرفی آن محاسبه می شود. مزیت اصلی روش تئوری المان تیغه ای در پایین بودن هزینه ی محاسباتی و در عین حال شبیه سازی سه بعدی آن است و با اینکه دقت آن از روش های دینامیک سیالات محاسباتی پایین تر است اما با اضافه کردن بعضی از اثرات ناپایایی مانند اثرات جرم اضافه شده (added mass effect)ی ناشی از شتاب حرکتی بال ، نتایج به نتایج تجربی نزدیک می شود وهمچنین با استفاده از ترکیب تئوری المان تیغه ای با تئوری مومنتوم اثرات فرووزش(downwash) نیز محاسبه شده وحل دقیق تر می گردد.

کلمات کلیدی

, مدل المان تیغه ای, تئوری مومنتوم, بال کبوتر, زاویه بالزدن, زاویه ی صفحه ی بال زدن با افق, زاویه ی پیچش بال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040765,
author = {زرعی جورشری, امیرحسین and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {بررسی عددی تاثیر زاویه صفحه ی بالزدن یک پرنده با افق بر نیروهای آیرودینامیکی و توان مصرفی},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل المان تیغه ای، تئوری مومنتوم، بال کبوتر، زاویه بالزدن، زاویه ی صفحه ی بال زدن با افق، زاویه ی پیچش بال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی تاثیر زاویه صفحه ی بالزدن یک پرنده با افق بر نیروهای آیرودینامیکی و توان مصرفی
%A زرعی جورشری, امیرحسین
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2014

[Download]